Parishes – Emakhosini Deanery

MAHLABATHINI PARISH – 1930

Patron: St. Francis Xavier

Parish Office: PO Box 6, Mahlabathini 3865. Tel: 035 873 0235, Email: mahlabathini.parish@dioceseofeshowe.org.za

MASS TIMES

 Church  Patron  Sunday I  Sunday II  Sunday III  Sunday IV  Weekday
 Mahlabathini St. Francis Xavier
 Lomo  
 Mashiyane  
 Thombothi  
 Ceza  
 Bhokweni  
 Dayeni  
 KwaMame  
 Nkonjeni  
 Mbilane  
 Mtholi  
 Wele  
 Eyezulu  
School: Impumelelo High School Tel: 035 873 0169

Convent: Daughters of St. Francis of Assisi Tel: 035 873 0328

Hospital Ministry: St. Francis-Mahlabathini Hospital

 

MELMOTH – 1955

Patron: St. Pius X

Parish Office: Catholic Church, PO Box 26, Melmoth 3835. Tel: 035 450 2258

Email: melmoth.parish@dioceseofeshowe.org.za

MASS TIMES

 Church  Patron  Sunday I  Sunday II  Sunday II  Sunday IV  Weekday
 Melmoth St. Pius X
 Mkhindini  
 Ndundulu  
 Mfanefile  
 Nkwenkwe  
 Makhasaneni  
Hospital: KwaMagwaza

 

NKANDLA PARISH – 1939

Patron: Holy Trinity

Parish Office: Nkandla, PO Box 12, Nkandla 3855. Tel: 035 833 0051.  Email: nkandla.parish@dioceseofeshowe.org.za

MASS TIMES

 Church  Patron  Sunday I  Sunday II  Sunday III  Sunday IV  Weekday
 Nkandla Holy Trinity
 Nomangci  
 Ngwegweni  
 Mandaba  
 Cholwane  
 Nkonisa  
 KwaBadala  
 Vungwini  
 Nkungumathe  
 Dlabe  
 Ndlovana  
 Esikhaleni  
 Ezimambeni  
 Mahlayizeni  
Care Centre:

Convent: Nardini Sisters Tel: 035 833 0033, Fax 035 833 0317.

 

NONGOMA PARISH – 1926

Patron: Christ the King

Parish Office: PO Box 137, Nongoma 3950.  Email: nongoma.parish@dioceseofeshowe.org.za

MASS TIMES

 Church  Patron  Sunday I  Sunday II  Sunday III  Sunday IV  Weekday
 Nongoma Christ the King
 Bhekumthetho  
 Bululwane  
 Buxedini  
 Dabhazi  
 Ekuthokozeni  
 Ekuvukeni  
 Embilane  
 KwaDenge  
 Mpunzana  
 Mthwadlana  
 Ngwabe  
 KoMbuzi  
 Mahhashini  
 Maphophoma  
 Maye  
 Mfemfeni  
 Mona  
 Mpuphusi  
 Ngongqo  
 Qoqoda  
 Sibonelo  
 Thokazi  
 Thusane  
 Vungama  
 Wela  
School: Inkosi Yethi Primary School

Convent: Twasana Sisters 035 831 0020

 

ULUNDI PARISH – 2008

Patron: Umalusi Omuhle

Parish Office: Ulundi, PO Box 574 Ulundi 3838 Tel: 035 870 2109

E-mail: ulundi.parish@dioceseofeshowe.org.za

MASS TIMES

 Church  Patron  Sunday I  Sunday II  Sunday III  Sunday IV  Weekday
 Ulundi Umalusi Omuhle
 Makhosini  
 Mphungamhlophe  
 Ekujulukeni  
 Hlophekhulu  
 Zondela  
 Mabedlane  
 Nqulwane  
 Lomo  
 Okhukho  
 Zilulwane  
 Ntilingwe  
 Njomelwana